Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. - 25. januára 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. - 25. januára 2022

VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ
(Evanjelium podľa Matúša 2, 2)

Srdečne a úprimne Vás pozývame k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční od 18. - 25. januára 2022, každý večer o 19:00 hod. cez ZOOM. 

Link na pripojenie:
https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Heslo: 1975

Témy jednotlivých dní:

UTOROK 18.1.           „Videli sme na východe jeho hviezdu“ (Mt 2, 2)
                                   Pozdvihni nás a pritiahni nás do tvojho dokonalého svetla

STREDA 19.1.            „Kde je ten práve narodený židovský kráľ?“ (Mt 2, 2)
                                   Pokorné vodcovstvo rúca múry a buduje s láskou

ŠTVRTOK 20.1.         „Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.“ (Mt 2, 3)
                                   Kristova prítomnosť obracia svet hore nohami

PIATOK 21.1.             „A ty, Betlehem ... vôbec nie si najmenší“ (Mt 2, 6)
                                   Hoci sme malí a trpíme, nič nám nechýba

SOBOTA 22.1.            „Hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi“ (Mt 2, 9)
                                   Vedení jedným Pánom

NEDEĽA 23.1.           „Uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem a klaňali sa mu“ (Mt 2,11)
                                   Zhromaždení v uctievaní okolo jedného Pána

PONDELOK 24.1.      „Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11)
                                   Dary spoločenstva

UTOROK 25.1.           „Vrátili sa do svojej krajiny inou cestou“ (Mt 2,11)
                                   Opustiť známe cesty rozdelenia a vydať sa na Božie nové chodníky

Tešíme sa na spoločenstvo s Vami.