Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košeca Vás týmto pozýva aj v roku 2023 pripojiť sa k pravidelnému celosvetovému podujatiu "Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov" (TMZJK), ktorý sa uskutočňuje od 18. - 25. januáraMožnosť zúčastniť sa TMZJK 2023 budete mať v cirkevnom zbore prostredníctvom vydaných brožúr s biblickými textami, zamysleniami, úvahami k jednote kresťanov, výzvami, modlitbami, ktoré sa v nedele 15.01. a 22.01.2023 budú nachádzať vo vestibuloch kostolov v Košeci, Novej Dubnici a modlitebni Dubnici nad Váhom a rovnako budú rozdané aj na bohoslužbách v kaplnke RKC Ilava dňa 15.01.2023
Veríme tak, že k úmyslu jednoty kresťanov sa pripojíte i Vy.

 Celé materiály k TMZJK 2023: Tyzden modlitieb 2023 (1).pdf 

Do pozornosti dávame aj možnosť ONLINE TMZJK 2023 organizovaný Ekumenickým výborom ECAV (https://www.ecav.sk/ecav/ekumenicka-spolupraca/ekumenicke-aktuality/tyzden-modlitieb-za-jednotu-krestanov-2023-online)