Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Dňa 25.07.2021 o 10:00 hod. v chráme Božom v Košeci, t. j. v 8. nedeľu po Svätej Trojici sa v našom cirkevnom zbore uskutoční celozborový volebný konvent počas, ktorého konventuáli budú môcť odovzdať svoj hlas jednému z kandidátov na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

V tajnom hlasovaní Kandidačná porada v Trenčianskych Tepliciach do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša – dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu  (25 hlasov) a Ivana Trepáča – dozorcu Turčianskeho seniorátu  (24 hlasov), ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady. Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč – bývalý generálny dozorca v rokoch 2012 – 2018, keďže nezískal nadpolovičnú väčšinu, ale iba päť hlasov.

Ak by ste radi spoznali oboch kandidátov, je Vám ponúknutý priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.

Osobné stanovisko kandidáta- Marián Damankoš.pdf

Životopis Marián Damankoš.pdf

Osobné stanovisko kandidáta- Ivan Trepáč.pdf

Životopis- Ivan Trepáč.pdf