Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

V 21. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 06.11.2022 sa v našom cirkevnom zbore v matkocirkvi v Košeci o 10:00 hod. uskutočnia služby Božie spojené s volebným konventom, na ktorom môžeme odovzdať svoj hlas jednému z kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Touto cestou Vám kandidátov predstavujeme (v abecednom poradí), ktorí postúpili do II. kola voľby (Výsledky volieb I. kolo: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/o-novom-generalnom-dozorcovi-rozhodne-ii-kolo-volieb) a zároveň Vás pozývame na bohoslužby spojené s voľbami do vyšších COJ. 

Marián Damankoš
Životopis- Damankoš Marián.pdf
Osobné stanovisko- Damankoš Marián.pdf


Renáta Vinczeová

Životopis- Vinczeová Renáta.pdf
Osobné stanovisko- Vinczeová Renáta.pdf

V Dubnici n/V, Novej Dubnici, Ilave sa bohoslužby konať nebudú. V RKC kaplnke v Ilave budú bohoslužby až 13.11.2022 (nedeľa), rovnako v Dubnici n/V, ND v klasických bohoslužobných časoch.