Zborový deň 10.9.2023

Zborový deň 10.9.2023

Srdečne pozývame všetkých na ďalší ročník Zborového dňa Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košeca, ktorý sa uskutoční dňa 10.09.2023 (nedeľa) o 10:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole a na farskej záhrade v Košeci a bude venovaný téme: Darujme deťom Boha. Privítame i hostí: mládežníkov z CZ Záriečie (hudobné vstupy - chvály) aj manželov Pankuchových z NMnV z Detskej misie. Pripravený je dopoludňajší i popoludňajší program pre deti i dospelých.

Tešíme sa na spoločný a Bohom požehnaný čas.

Program:
10:00 hod. - 11:00 hod.    Služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, pedagógov do nového šk. roka
10:15 hod. - 11:00 hod.    Detská besiedka 
11:05 hod. - 12:15 hod.    Obedné občerstvenie
12:15 hod. - 14:00 hod.    Slovo pracovníkov Detskej misie na tému: Darujme deťom Boha
12:30 hod. - 14:00 hod.    Program pre deti

Poriadok Zborového dňa.docx
Zmena programu organizátorom vyhradená.